fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Zrealizowane projekty Razem Bliżejimage

„Aktywność bez barier"

Projekt skierowany jest do grupy 110 beneficjentów z różnym stopniem i rodzajem niepełnosprawności. Działania aktywizujące miały formę sześciu imprez o różnej specyfice.

image

„Sport równych szans"

Aktywizacja grupy 70 uczniów i absolwentów naszej szkoły zamieszkujących powiaty milicki, wrocławski i trzebnicki poprzez uczestnictwo w regularnych zajęciach sportowych.

image

„Aktywni”

Przedsięwzięcie dotyczyło usamodzielniania i uspołecznienia osób z różnym stopniem i rodzajem niepełnosprawności w wieku od 12 do 35 roku życia poprzez uczestnictwo w weekendowych zajęciach warsztatowych i usamodzielniających.

image

Zielony Patrol Fundacji PZU

aktywizacja podopiecznych i absolwentów SOSW i Przedszkola "Świat Malucha" do działań na rzecz lokalnej przyrody. W ramach przedsięwzięcia odbywały się plenerowe akcje edukacyjno-ekologiczne i wycieczki krajoznawcze po regionie.

image

„Dolina Baryczy – turystyczny raj na krańcu Dolnego Śląska”

11 maja 2018 roku na terenie Ostoi w Miliczu zorganizowaliśmy piknik rekreacyjny, którego istotą było przybliżenie jego uczestnikom bryczki, jako jednej z form turystycznych charakterystycznych dla Doliny Baryczy. Prócz przejażdżek bryczkami przygotowaliśmy szereg innych atrakcji.
 

image

„Baryczą w stronę Odry”

Przedsięwzięcie zrealizowane w trakcie wakacji 2018 w ramach konkursu dotacyjnego „W stronę Odry” miało na celu popularyzację szlaków wodnych Odry i jej dopływów. Dzięki realizacji podopieczni i absolwenci wspieranego przez SOSW oraz dzieci i młodzież z innych placówek powiatu mieli okazję wzięcia udziału w trzech spływach kajakowych wybranymi odcinkami Baryczy.

image

„Dolina Baryczy – piękny kawałek Dolnego Śląska"

Zadanie polegało na zorganizowaniu przeglądu muzyczno-plastycznego, w trakcie którego uczestnicy zaprezentowali utwory wokalne nawiązujące do specyfiki regionu

image

„Aktywność drewnem pachnąca”

Aktywizacja grupy stu uczniów i absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego poprzez organizację atrakcyjnych form działań ukierunkowanych na pożyteczne cele.

image

Piknik Integracyjny „Razem Bliżej”

Doroczny Pikniku „Razem Bliżej” dla wszystkich zainteresowanych integracją lokalnej społeczności i przełamywaniem stereotypów dotyczących uczniów tzw. szkolnictwa specjalnego.

image

„Wakacje na łonie natury”

Istotą przedsięwzięcia było zapewnienie podopiecznym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu w okresie wakacyjnym. W ramach projektu przeprowadzono dwa spływy kajakowe ze sprzątaniem rzeki oraz dwie wycieczki bryczką połączone ze sprzątaniem szlaków turystycznych.
 

image

„Aktywność w czterech aktach”

Istotą projektu była organizacja cyklu czterech imprez służących aktywizacji niepełnosprawnych uczniów i absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, przedszkolaków z Niepublicznego Przedszkola „Świat Malucha”, a także podopiecznych innych placówek wspierających osoby z niepełnosprawnością z województwa Dolnośląskiego.

image

„Cztery wymiary aktywności”

Projekt zakłada organizację cyklu 4 imprez aktywizujących 150 osób z różnym stopniem i rodzajem niepełnosprawności na kilku płaszczyznach życia społecznego (sportowa, rekreacyjno-turystyczna, edukacyjno-ekologiczna, kulturalna). W skład imprez wchodziły: turniej koszykarski, festyn integracyjny , akcja ekologiczna oraz festiwal talentów.

image

„Okno na Świat”

Projekt dzięki któremu powstała ta właśnie strona internetowa. W tworzenie angażowani są również uczniowie SOS-W, którzy w miarę indywidualnych możliwości będą współtworzyć bieżące teksty i bazę fotograficzną.

image

„Mieszkańcy”

Projekt skierowany był do grupy 19 uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. 4 z nich to osoby ze sprzężonymi rodzajami niepełnosprawności, 15 zaś to młodzież z różnym stopniem i rodzajem niepełnosprawności, wymagająca działań usamodzielniająco-uspołeczniających.

Szybki kontakt

Jesteśmy codziennie do Twojej dyspozycji. Zadaj nam pytanie, wyślij wiadomość, postaramy się jak najszybciej odpowiedzieć.

Armii Krajowej 2, 56-300, Milicz

kontakt@soswmilicz.pl

71 384 07 45