fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Rok szkolny 2017/2018Organizacja roku szkolnego 2017/2018 (36 tygodni)

 

I semestr (18 tygodni): 4.IX.2017r. – 12.I.2018r.

  • Proponowane oceny niedostateczne – do 12.XII.2017r.
  • Pozostałe oceny proponowane – do 5.I.2018r.
  • Wystawienie ocen za I semestr – do 12.I.2018r.
  • Rada pedagogiczna klasyfikacyjna – 31.I.2018r.

II semestr (18 tygodni): 29.I.2018r. – 22.VI.2018r.

  • Proponowane oceny niedostateczne – do 22.V.2018r.
  • Pozostałe oceny proponowanie – do 12.VI.2018r.
  • Wystawianie ocen końcowych – do 15.VI.2018r.
  • Rada pedagogiczna klasyfikacyjna – 19.VI.2018r.
  • Rada pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2017/18 – VIII.2018r.

 

Kalendarz roku szkolnego MEN 2017/2018

Wydarzenie Data Podstawa prawna
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 IX 2017 r. § 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. nr 46, poz. 432, z późn. zmianami
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 XII 2017 r. § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. nr 46, poz. 432, z późn. zmianami
Ferie zimowe 15-28 II 2018 r. § 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. nr 46, poz. 432, z późn. zmianami
Wiosenna przerwa świąteczna 29 III-3 IV 2018 r. § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.
Egzamin gimnazjalny IV.2018r. – część humanistyczna
IV 2018r. – część matematyczno - przyrodnicza
IV.2018r. – część nowożytna
art.9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty – Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j.t., z późn. zm.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie VI.2018r. – część pisemna art.9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty – Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j.t., z późn. zm.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22 .VI 2018 r. § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.
Ferie letnie 23.VI– 31.VIII 2018 r. § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.