fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Rok szkolny 2018/2019Organizacja roku szkolnego 2018/2019 (36 tygodni)

 

I semestr (18 tygodni): 3.IX.2018r. – 18.I.2019r.

  • Proponowane oceny niedostateczne – do 18.XII.2018r.
  • Pozostałe oceny proponowane – do 11.I.2019r.
  • Wystawienie ocen za I semestr – do 14.I.2019r.
  • Rada pedagogiczna klasyfikacyjna – 23.I.2019r.

II semestr (18 tygodni): 21.I.2019r. – 21.VI.2019r.

  • Proponowane oceny niedostateczne – do 21.V.2019r.
  • Pozostałe oceny proponowanie – do 12.VI.2019r.
  • Wystawianie ocen końcowych – do 14.VI.2019r.
  • Rada pedagogiczna klasyfikacyjna – 17.VI.2019r.
  • Rada pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2018/19 – VIII.2018r.

 

Kalendarz roku szkolnego MEN 2018/2019

Wydarzenie Data Podstawa prawna
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 IX 2018 § 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. nr 46, poz. 432, z późn. zmianami
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 XII 2018 § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. nr 46, poz. 432, z późn. zmianami
Ferie zimowe 28 I-10 II 2019 § 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. nr 46, poz. 432, z późn. zmianami
Wiosenna przerwa świąteczna 18 IV-23 IV 2019 § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.
Egzamin ósmoklasisty 15 IV 2019 – język polski
16 IV 2019 – matematyka
17 IV 2019 – język obcy nowożytny
(podstawa prawna: art.9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty – Dz.U z 2017 r. Nr 2198, z późn. zm.); § 5 pkt 1 Rozporządzenia MEN z dn. 1.08.2017r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania ósmoklasisty (Dz. U. z 2017r. poz. 1512)
Egzamin gimnazjalny 10 IV 2019 – część humanistyczna
11 IV 2019 – część matematyczno - przyrodnicza
12 IV 2019 – część nowożytna
(podstawa prawna: art.9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty – Dz.U z 2015 r. Nr 2156, z późn. zm.); § 6 pkt 1 Rozporządzenia MEN z dn. 21.12.2016r.w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i maturalnego (Dz. U. z 2016r. poz. 2223, z późn. zm.)
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 18 VI 2019 – część pisemna (podstawa prawna: art.9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty – Dz.U z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.)
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 VI 2019 § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
Ferie letnie 22 VI–31 VIII 2019 § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).