fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Dobry start do samodzielnego życiaimage

„Dobry start do samodzielnego życia – nowe mieszkania treningowe w powiecie milickim"

Istotą przedsięwzięcia jest prowadzenie działań usamodzielniających, uspołeczniających i terapeutycznych skierowanych do uczniów i absolwentami SOSW, poprzez prowadzenie tzw. mieszkalnictwa treningowego. Grupę beneficjentów stanowi 40 osób, spośród których 6 to osoby z głębszymi rodzajami niepełnosprawności bądź sprzężeniami. Pozostałe, to osoby z lżejszymi niepełnosprawnościami oraz zaniedbane wychowawczo i środowiskowo. Działania projektowe polegają na przystosowaniu do możliwie samodzielnego funkcjonowania poza domem rodzinnym. W ramach zajęć uczestnicy projektu nabywają i doskonalą umiejętności samoobsługowe (toaleta, utrzymywanie porządku, przygotowanie prostych posiłków). Poza tym mają zapewnioną stymulacę zachowań społecznych (współpraca w grupie, korzystanie z instytucji użyteczności publicznej, rozwijanie zainteresowań, nabywanie umiejętności adekwatnego do wieku spędzania wolnego czasu, itp.). Uczą się również gospodarowania budżetem, planowania i dokonywania zakupów. Uczestnicy projektu z głębszymi rodzajami niepełnosprawności i sprzężeniami poddawani są działaniom terapeutyczno-usamodzielniającym i opiekuńczym. Projekt objął również remont i prace adaptacyjne w części internatu, która wykorzystana jest do prowadzenia wsparcia. W ramach prac wyremontowano i przystosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnością dwie łazienki, przygotowano dwa pokoje sypialne, pokój dzienny i kuchnię z jadalnią. Wymienione pomieszczenia zaopatrzono w meble i niezbędne sprzęty. Zajęcia prowadzi kadra wyspecjalizowana w prowadzeniu tego rodzaju działalności. Zdecydowana większość zatrudnionych uczestniczyła wcześniej w prowadzeniu podobnych form wsparcia.

  • Dotacja z UE


Milickie Stowarzyszenie „RAZEM BLIŻEJ”, które zgodnie z celami statutowymi wspiera funkcjonowanie szkoły pozyskało pieniądze z Funduszy Europejskich w ramach konkursu ogłoszonego przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Koszt całkowity projektu 1.356.292,80 zł.

Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Miliczu, będącym jednostką prowadzącą Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Miliczu.

  • UE Fundusze Europejskie Fundusz Społeczny Dolny Śląsk

Szybki kontakt

Jesteśmy codziennie do Twojej dyspozycji. Zadaj nam pytanie, wyślij wiadomość, postaramy się jak najszybciej odpowiedzieć.

Armii Krajowej 2, 56-300, Milicz

soswmilicz@o2.pl

71 384 07 45