fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Rok szkolny 2023/2024Organizacja roku szkolnego 2023/2024 (37 tygodni)

 

I semestr (18 tygodni): 4.IX.2023r. – 14.I.2024r.

 • Proponowane oceny niedostateczne – do 14.XII.2023r.
 • Pozostałe oceny proponowane – do 5.I.2024r.
 • Wystawienie ocen za I semestr – do 12.I.2024r.
 • Rada pedagogiczna klasyfikacyjna – 26.I.2024r.
 • Rada pedagogiczna podsumowująca I semestr – 26.I.2024r.

II semestr (19 tygodni): 29.I.2024r. – 21.VI.2024r.

 • Egzaminy ósmoklasisty – 14-16.V.2024r.
 • Proponowane oceny niedostateczne – do 20.V.2024r.
 • egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: 4-10.VI.2024r. cz. pisemna; 3-19.VI.2024r. – cz. praktyczna
 • Pozostałe oceny proponowanie – do 6.VI.2024r.
 • Wystawianie ocen końcowych – do 14.VI.2024r.
 • Rada pedagogiczna klasyfikacyjna – 18.VI.2024r.
 • Rada pedagogiczna podsumowująca rok szkolny – VIII.2024r.