fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Rok szkolny 2020/2021Organizacja roku szkolnego 2020/2021 (36 tygodni)

 

I semestr (18 tygodni): 1.IX.2020r. – 15.I.2021r.

  • Proponowane oceny niedostateczne – do 11.XII.2021r.
  • Pozostałe oceny proponowane – do 8.I.2021r.
  • Wystawienie ocen za I semestr – do 15.I.2021r.
  • Rada pedagogiczna klasyfikacyjna – 18.I.2021r.
  • Rada pedagogiczna podsumowująca I semestr – II.2021r.

II semestr (18 tygodni): 1.II.2021r. – 25.VI.2021r.

  • Proponowane oceny niedostateczne – do 21.V.2021r.
  • Pozostałe oceny proponowanie – do 11.VI.2021r.
  • Wystawianie ocen końcowych – do 18.VI.2021r.
  • Rada pedagogiczna klasyfikacyjna – 22.VI.2021r.
  • Rada pedagogiczna podsumowująca rok szkolny – VIII.2021r.

 

Kalendarz roku szkolnego MEN

Wydarzenie Data Podstawa prawna
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 IX 2020 § 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. nr 46, poz. 432, z późn. zmianami oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 XII 2020 § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. nr 46, poz. 432, z późn. zmianami oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
Ferie zimowe 18-31 I 2021 § 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. nr 46, poz. 432, z późn. zmianami oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
Wiosenna przerwa świąteczna 1 IV-6 IV 2021 § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm. oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
Egzamin ósmoklasisty 25 V 2021 – język polski
26 V 2021 – matematyka
27 V 2021 – język obcy nowożytny
art.9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty – Dz.U z 2017 r. Nr 2198, z późn. zm.); § 5 pkt 1 Rozporządzenia MEN z dn. 1.08.2017r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania ósmoklasisty (Dz. U. z 2017r. poz. 1512)
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 22 VI 2021 – formuła 2017 rok art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.)
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 25 VI 2021 § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź. zm.).
Ferie letnie 26 VI–31 VIII 2021 § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź. zm.).