fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Zielona strona integracjiimage

„Zielona strona integracji”

Istotą wniosku jest kilkupoziomowa aktywizacja społeczna uczniów i absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Miliczu, dzieci członków Stowarzyszenia, milickich harcerzy oraz uczniów lokalnych szkół. Aktywizacja odbywać się będzie w kilku obszarach.

Pierwszy poziom stanowi organizowanie świetlic weekendowych z pobytem nocnym, Ta część projektu służy usamodzielnianiu uczniów poprzez naukę czynności pozwalających na możliwie samodzielne funkcjonowanie w gospodarstwie domowym oraz na niwie społecznej. Uczniowie i absolwenci będą nabywać praktyczne umiejętności w zakresie higieny osobistej i dbania o wizerunek, przygotowywania posiłków, sprzątania, aktywnego spędzania wolnego czasu.
Drugi poziom stanowi aktywizacja poprzez udział w akcjach służących lokalnej przyrodzie organizowanych we współpracy lokalnym samorządem i jednostkami zajmującymi się edukacją-ekologiczną.. W działaniach uczestniczą również miliccy harcerze i uczniowie lokalnych szkół masowych. Ta część projektu służy kształtowaniu kompetencji społecznych uczniów i absolwentów SOSW, rozwijaniu wiedzy na temat lokalnej przyrody oraz poszerzaniu wiedzy na temat celów i sposobów wspierania środowiska naturalnego. W ramach planowanych działań odbywają się: akcje sprzątania szlaków turystycznych, sadzenia drzew, zimowego dokarmiania zwierząt, wykonywania i montażu karmników, itp.
Trzeci poziom projektu ma charakter pomocowo-aktywizacyjny i dotyczy głównie rodzin beneficjentów projektu. Jego istotą jest bowiem wspieranie rodzin w działaniach wychowawczo-uspołeczniających. W trakcie zajęć uczniowie, będą poddawani działaniom usamodzielniającym oraz rozwijającym kompetencje społeczne, Istotne to o tyle, że duża część z nich z różnych względów nie może liczyć na tego rodzaju stymulację w swoich domach rodzinnych, gdyż rodzice nie posiadają odpowiednich kompetencji. Działania projektowe uzupełnia kampania promocyjna, realizowana poprzez oficjalną stronę internetową placówki i jej profil na portalu fb oraz współpracę z lokalną prasą.
Istotną częścią projektu jest przygotowanie sali edukacji-ekologicznej, służącej prowadzeniu zajęć edukacyjno-ekologicznych. Salę zaopatrzono w pomoce dydaktyczne i sprzęt ułatwiający prowadzenie zajęć. Grupa docelowa projektu liczy 60 osób i stanowi ją: 40 uczniów i absolwentów milickiego SOSW oraz dzieci członków Stowarzyszenia. W tym gronie są osoby z rodzin niezaradnych życiowo, z różnych względów zmarginalizowanych, patologicznych, z rodzin zastępczych i domów dziecka 20 harcerzy i uczniów lokalnych szkół masowych.

Kwota dofinansowania - 290.000,000 zł

Czas trwania: 01.07.2021 – 31.12.2023

Projekt realizowany w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

  • NOWEFIO
  • NIW


Szybki kontakt

Jesteśmy codziennie do Twojej dyspozycji. Zadaj nam pytanie, wyślij wiadomość, postaramy się jak najszybciej odpowiedzieć.

Armii Krajowej 2, 56-300, Milicz

soswmilicz@o2.pl

71 384 07 45