fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
InternatInternat SOSW

Internat stanowi integralną część SOS-W w Miliczu. Jesteśmy placówką opiekuńczo – wychowawczą służącą dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz głębokim.
Internat zapewnia swoim wychowankom należytą opiekę wychowawczą oraz stwarza warunki do ich właściwego rozwoju psychoruchowego oraz sprzyja rozwojowi zainteresowań dzieci poprzez różnorodne formy zajęć. Oprócz świetlic terapeutycznych Internat dysponuje:

  • Pracownią komputerową
  • Pracownią gospodarczą
  • Salą gimnastyczną
  • Salą telewizyjną

Wychowankowie mogą korzystać z zajęć sportowych, plastyczno – kulinarnych, nauki tańca, wycieczek pieszych- spacerów. Organizowane są ciekawe konkursy , dyskoteki, wyjazdy do kina i na basen, itp. Wychowankowie włączają się do różnych konkursów i przedsięwzięć organizowanych na terenie Ośrodka i poza nim. Wystrój korytarzy, sal sypialnych, świetlic to efekt pracy dzieci. Włączanie dzieci do prac zespołowych uczy je wspólnego przeżywania wysiłków, sukcesów, radości z osiągnięć, w których każdy z członków ma swój wkład.
Wszystkie formy zajęć prowadzonych w internacie dostosowane są do indywidualnych możliwości i potrzeb wychowanków. Zadaniem wszystkich pracowników internatu jest budowanie atmosfery rodzinnej, przepełnionej zrozumieniem, zaufaniem i odpowiedzialnością.
Naszym nadrzędnym celem jest wszechstronny rozwój dziecka w atmosferze pełnej akceptacji, życzliwości, troski i bezpieczeństwa.

Szybki kontakt

Jesteśmy codziennie do Twojej dyspozycji. Zadaj nam pytanie, wyślij wiadomość, postaramy się jak najszybciej odpowiedzieć.

Armii Krajowej 2, 56-300, Milicz

soswmilicz@o2.pl

71 384 07 45