fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Historia placówkiimage

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Miliczu

Państwowy Zakład Wychowawczy – taką nazwę nosił ówczesny ośrodek, powstał w 1972 roku. Pierwszym dyrektorem placówki była Krystyna Kaźmierczak, pierwszymi nauczycielami zaś: Anna Flakiewicz, Franciszka Durkacz, Weronika Grzempowska, Krystyna Gorczykiewicz, Franciszka Sumisławska, Danuta Moczulska. Grono wychowawców stanowili: Zofia Bojko, Weronika Grzempowska, Barbara Mikołajczak, Elżbieta Mincer, Helena Piskozub i Maria Szuturma.

Szkoła posiadała 7 klas od II-ej do VIII-ej, a nauka odbywała się w systemie zmianowym. W latach 1973-1977 na stanowisku kierownika internatu pracował Stanisław Piotrowski. Warunki bytowe uczniów i wychowanków internatu były bardzo skromne. Brakowało pomieszczeń na klasy, świetlicy w internacie oraz kadry. We wszystkich pomieszczeniach były piece kaflowe. W internacie funkcjonowały trzy grupy liczące po 16-17 wychowanków. Po lekcjach wychowankowie przebywali w sypialniach, tam też odrabiali lekcje, bawili się, no i oczywiście spali. Z zajęć pozalekcyjnych funkcjonowało kółko taneczne prowadzone przez Marię Szuturmę, które zdobywało wiele wyróżnień na różnorakich przeglądach zespołów tanecznych . Na terenie zakładu działała również drużyna harcerska, którą prowadziła Barbara Piłaszewicz.

W roku szkolnym 1975/76 dyrektorem Państwowego Zakładu Wychowawczego został Kazimierz Mroczkowski. Nowy dyrektor wsparty gronem pedagogicznym rozpoczął urządzenie i wyposażanie klasopracowni. Kierownikiem internatu była wówczas Anna Flakiewicz. 14 września 1976 roku odbyły się pierwsze wybory do Samorządu Szkolnego, które z czasem stały się tradycją. Tradycją stały się również coroczne konkursy międzyklasowe, w których nagrodami były wycieczki turystyczno-krajoznawcze. Ważnym wydarzeniem w dziejach szkoły było podpisanie umowy w dniu 30 listopada 1978 roku ze Spółdzielnią Inwalidów „Texim”. Umowa dotyczyła wzajemnej współpracy w ramach społecznego ruchu opiekuńczego. Rok szkolny 1979/80 oprócz tradycyjnego apelu poświęconego 40-ej rocznicy wybuchu II Wojny Światowej rozpoczął się ślubowaniem pierwszoklasistów i pasowaniem na ucznia. Uroczystość zorganizowała Janina Monasterska nauczycielka i wychowawczyni klasy I. Odtąd ślubowanie stało się coroczną tradycją szkoły.

W roku szkolnym 1980/81 rozpoczął się remont zakładu połączony z jego rozbudową. W czasie remontu lekcje odbywały się w budynku I LO, internat natomiast został przeniesiony do budynku internatu Liceum przy ul. Wojska Polskiego. Kierownikiem internatu została Stanisława Susmenda. Inwestycja pozwoliła na zwiększenie ilości sal lekcyjnych, oraz stworzenie pracowni ZPT i gospodarstwa domowego. Każda grupa internacka otrzymała świetlicę, wyposażoną w nowe meble, zabawki i telewizor. Piece kaflowe zostały zastąpione centralnym ogrzewaniem.

W 1985 roku, w związku z nowym statutem Szkoły Specjalnej, nazwę PZW zamieniono na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. W latach 1985-93 funkcję dyrektora szkoły sprawowała Franciszka Durkacz, a kierownikiem internatu była Danuta Sadowczyk. Kolejnym dyrektorem placówki została Danuta Sadowczyk, która pełniła tą funkcję do sierpnia 1999 roku. W latach 1999-2003 dyrektorem placówki była Małgorzata Dziarko. Kolejnym sternikiem placówki w roli pełniącego obowiązki dyrektora była Elżbieta Bąk, po której stery przejęła Bożena Firek. W roku 2006 dyrektorem została Żaneta Rychcik-Laskowicz, która swoją funkcję sprawowała przez rok.

W 2007 roku funkcję dyrektora SOSW powierzono Dominice Ugorek, za której rządów placówka rozpoczęła realizację szeregu projektów służących rozwojowi bazy dydaktyczno-terapeutycznej. W 2019 roku dyrektor Ugorek przestałą pełnić swoją funkcję, a prowadzenie placówki powierzono dotychczasowej wicedyrektor Ewie Markiewicz jako pełniącej obowiązki. W 2021 roku ogłoszono konkurs na dyrektora szkoły, w rezultacie którego Ewa Markiewicz pozostała na stanowisku i jest dyrektorem do dziś. Funkcję wicedyrektora sprawuje Beata Kostrzewa. Obecnie szkoła stale rozwija swoją ofertę ściśle współpracując z Milickim Stowarzyszeniem RAZEM BLIŻEJ. Efektem tej współpracy jest regularne doposażanie bazy infrastrukturalnej i terapeutyczno-edukacyjnej oraz stale rozwijana oferta kompleksowego programu terapeutycznego i usamodzielniająco-uspołeczniającego.

Historia pewnego remontu

Elewacja – widok od podwórka

Elewacja – widok od ul. Ks. Waresiaka

Podwórko – widok na internat

Podwórko – widok na salę gimnastyczną

Elewacja - wejście C

Stołówka

Stołówka

Elewacja - wejście B

Łazienki

Łazienki

Kuchnia

Plac zabaw

Pokój nauczycielski

Pracownia komputerowa

Sala gimnastyczna

Sala muzyczna

Klasa I-III Szkoły Podstawowej

Szybki kontakt

Jesteśmy codziennie do Twojej dyspozycji. Zadaj nam pytanie, wyślij wiadomość, postaramy się jak najszybciej odpowiedzieć.

Armii Krajowej 2, 56-300, Milicz

soswmilicz@o2.pl

71 384 07 45