fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Zrealizowane projekty Razem Bliżejimage

„Aktywna integracja”

Kolejna edycja przedsięwzięcia obejmującego organizację czterech dużych imprez mających na celu promowanie aktywności osób z niepełnosprawnością w różnych dziedzinach życia.

image

„Cztery strony aktywności”

Kolejna edycja przedsięwzięcia obejmuącego organizację czterech dużych imprez mających na celu promowanie aktywności osób z niepełnosprawnością w różnych dziedzinach życia.

image

„Samodzielni z Fundacją PZU”

Projekt dotyczy usamodzielniania i uspołecznienia 20 osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie i sprawiającej problemy wychowawcze.

image

„Most do samodzielności 2”

Projekt jest poszerzoną kontynuacją przedsięwzięcia np. „Most do samodzielności” realizowanego w latach 2017-2018.

image

„Dobry start do samodzielnego życia"

Istotą przedsięwzięcia jest prowadzenie działań usamodzielniających, uspołeczniających i terapeutycznych skierowanych do uczniów i absolwentami SOSW, poprzez prowadzenie tzw. mieszkalnictwa treningowego.

image

„Przyjazny Szlak”

Aktywizacja mieszkańców powiatu milickiego i innych miejscowości Dolnego Śląska na gruncie turystyczno-krajoznawczym i edukacyjno-ekologicznym.

image

„Aktywność w czterech wymiarach”

Cykl czterech imprez służących integracji społecznej, aktywizacji osób z niepełnosprawnością i przełamywaniu niekorzystnych stereotypów dotyczących tegoż środowiska.

image

„Strefa dobrych zmysłów"

Istotą projektu jest poszerzenie oferty terapeutycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o tzw. terapię wielozmysłową polegającą na stymulacji odbioru i przetwarzania właściwie wszystkich zmysłów, którymi dysponuje człowiek.

image

„Sport wart zachodu"

Istotą przedsięwzięcia było zapewnienie uczniom i absolwentom Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego w Miliczu i przedstawicielom innych placówek edukacyjnych gminy Milicz udziału w zorganizowanych zajęciach sportowo-rekreacyjnych.

image

„Dolina Baryczy - mała ojczyzna"

Dwuczęściowy projekt o charakterze turystyczno-edukacyjnym. Jego ideą była promocja aktywności osób z niepełnosprawnością na szlakach turystycznych oraz integracja społeczna.

image

„Aktywność na sześć sposobów"

Cykl sześciu imprez aktywizujących osoby z różnym stopniem i rodzajem niepełnosprawności na kilku płaszczyznach życia społecznego (sportowa, rekreacyjno-turystyczna, edukacyjno-ekologiczna, kulturalna).

image

„W stronę sportu"

Istotą projektu była aktywizacja grupy 70 uczniów i absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego poprzez zapewnienie im uczestnictwa w regularnych zajęciach sportowych.

image

„Aktywność bez barier"

Projekt skierowany jest do grupy 110 beneficjentów z różnym stopniem i rodzajem niepełnosprawności. Działania aktywizujące miały formę sześciu imprez o różnej specyfice.

image

„Sport równych szans"

Aktywizacja grupy 70 uczniów i absolwentów naszej szkoły zamieszkujących powiaty milicki, wrocławski i trzebnicki poprzez uczestnictwo w regularnych zajęciach sportowych.

image

„Aktywni”

Przedsięwzięcie dotyczyło usamodzielniania i uspołecznienia osób z różnym stopniem i rodzajem niepełnosprawności w wieku od 12 do 35 roku życia poprzez uczestnictwo w weekendowych zajęciach warsztatowych i usamodzielniających.

image

Zielony Patrol Fundacji PZU

Aktywizacja podopiecznych i absolwentów SOSW i Przedszkola "Świat Malucha" do działań na rzecz lokalnej przyrody. W ramach przedsięwzięcia odbywały się plenerowe akcje edukacyjno-ekologiczne i wycieczki krajoznawcze po regionie.

image

„Dolina Baryczy – turystyczny raj na krańcu Dolnego Śląska”

11 maja 2018 roku na terenie Ostoi w Miliczu zorganizowaliśmy piknik rekreacyjny, którego istotą było przybliżenie jego uczestnikom bryczki, jako jednej z form turystycznych charakterystycznych dla Doliny Baryczy. Prócz przejażdżek bryczkami przygotowaliśmy szereg innych atrakcji.

image

„Baryczą w stronę Odry”

Przedsięwzięcie zrealizowane w trakcie wakacji 2018 w ramach konkursu dotacyjnego „W stronę Odry” miało na celu popularyzację szlaków wodnych Odry i jej dopływów. Dzięki realizacji podopieczni i absolwenci wspieranego przez SOSW oraz dzieci i młodzież z innych placówek powiatu mieli okazję wzięcia udziału w trzech spływach kajakowych wybranymi odcinkami Baryczy.

image

„Dolina Baryczy – piękny kawałek Dolnego Śląska"

Zadanie polegało na zorganizowaniu przeglądu muzyczno-plastycznego, w trakcie którego uczestnicy zaprezentowali utwory wokalne nawiązujące do specyfiki regionu.

image

„Aktywność drewnem pachnąca”

Aktywizacja grupy stu uczniów i absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego poprzez organizację atrakcyjnych form działań ukierunkowanych na pożyteczne cele.

image

„Sport wart zachodu”

Istotą projektu jest aktywizacja grupy 70 uczniów i absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego poprzez zapewnienie im uczestnictwa w regularnych zajęciach sportowych.

image

„Most do samodzielności”

Istotą projektu jest prowadzenie szerokiego spektrum działań terapeutycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb odbiorców projektu, czyli dzieci, młodzieży i osób dorosłych z różnym stopniem i rodzajem niepełnosprawności.

image

Piknik Integracyjny „Razem Bliżej”

Doroczny Pikniku „Razem Bliżej” dla wszystkich zainteresowanych integracją lokalnej społeczności i przełamywaniem stereotypów dotyczących uczniów tzw. szkolnictwa specjalnego.

image

„Wakacje na łonie natury”

Istotą przedsięwzięcia było zapewnienie podopiecznym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu w okresie wakacyjnym. W ramach projektu przeprowadzono dwa spływy kajakowe ze sprzątaniem rzeki oraz dwie wycieczki bryczką połączone ze sprzątaniem szlaków turystycznych.

image

„Aktywność w czterech aktach”

Istotą projektu była organizacja cyklu czterech imprez służących aktywizacji niepełnosprawnych uczniów i absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, przedszkolaków z Niepublicznego Przedszkola „Świat Malucha”, a także podopiecznych innych placówek wspierających osoby z niepełnosprawnością z województwa Dolnośląskiego.

image

„Cztery wymiary aktywności”

Projekt zakłada organizację cyklu 4 imprez aktywizujących 150 osób z różnym stopniem i rodzajem niepełnosprawności na kilku płaszczyznach życia społecznego (sportowa, rekreacyjno-turystyczna, edukacyjno-ekologiczna, kulturalna).

image

„Okno na Świat”

Projekt dzięki któremu powstała ta właśnie strona internetowa. W tworzenie angażowani są również uczniowie SOS-W, którzy w miarę indywidualnych możliwości będą współtworzyć bieżące teksty i bazę fotograficzną.

image

„Mieszkańcy”

Projekt skierowany był do grupy 19 uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. 4 z nich to osoby ze sprzężonymi rodzajami niepełnosprawności, 15 zaś to młodzież z różnym stopniem i rodzajem niepełnosprawności, wymagająca działań usamodzielniająco-uspołeczniających.