fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Most do samodzielnościimage

„Most do samodzielności” dofinansowany ze środków PFRON

Istotą projektu jest prowadzenie szerokiego spektrum działań terapeutycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb odbiorców projektu, czyli dzieci, młodzieży i osób dorosłych z różnym stopniem i rodzajem niepełnosprawności.
Działania terapeutyczne mają doprowadzić do uzyskania maksymalnej samodzielności w stopniu dostępnym indywidualnie dla każdego z beneficjentów. Wszystkie formy terapii prowadzone są w sposób fachowy, metodyczny i kompleksowy przez grupę wykwalifikowanych i doświadczonych terapeutów specjalizujących się w różnych formach terapii. W ramach projektu odbywają się zajęcia z terapii logopedycznej, dogoterapii, hipoterapii, terapii metodą Integracji Sensorycznej, terapii metodą Biofeedback, ergoterapii, gimnastyki korekcyjnej, stymulacji społecznej sfery rozwoju z elementami socjoterapii i mieszkalnictwa treningowego.
Poszczególne rodzaje form terapeutycznych przydziela zespół terapeutyczny na podstawie wskazań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, opinii zespołu terapeutycznego, zaleceń lekarskich analizy stanu zdrowia, poziomu funkcjonowania, wieku i potrzeb poszczególnych beneficjentów projektu. Zdecydowana większość form terapeutycznych odbywa się w salach i gabinetach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Miliczu. Poza placówką odbywa się hipoterapia, oraz część zajęć realizowanych w ramach ergoterapii. Na potrzeby mieszkalnictwa treningowego, które ma charakter weekendowy wykorzystywany jest internat funkcjonujący przy placówce w dni powszednie. Projekt skierowany jest do przedszkolaków z Niepublicznego Przedszkola Świat Malucha oraz uczniów i absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Miliczu.

Zadanie zrealizowano ze środków PFRON

  • PFRON


Szybki kontakt

Jesteśmy codziennie do Twojej dyspozycji. Zadaj nam pytanie, wyślij wiadomość, postaramy się jak najszybciej odpowiedzieć.

Armii Krajowej 2, 56-300, Milicz

soswmilicz@o2.pl

71 384 07 45