fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Koordynator ds. dostępnościKoordynator ds. dostępności

Pani Beata Kostrzewa - Koordynator do spraw dostępności w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Miliczu

Kontakt:
Beata Kostrzewa
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Miliczu
Ul. Armii Krajowej 2
56-300 Milicz
tel. 713840745
E-mail: soswmilicz@o2.pl

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Szkołę
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  • monitorowanie działalności Szkoły w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.