fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Razem Bliżejimage

Milickie Stowarzyszenie Razem bliżej

Milickie Stowarzyszenie „Razem Bliżej” powstało z inicjatywy grupy rodziców dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, głównie z niepełnosprawnością intelektualną. Organizacja została zarejestrowana w KRS dnia 20 grudnia 2004 r. Głównymi celami przyświecającym powołaniu do życia Stowarzyszenia były prowadzenie działań na rzecz osób z niepełnosprawnością w zakresie edukacji, oświaty i wychowania oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, prowadzenie edukacji ekologicznej, itp. Organizacja wspomaga remonty pomieszczeń edukacyjnych SOSW oraz zajmuje się aktywizacją osób z niepełnosprawnością organizując imprezy kulturalne, sportowe i edukacyjne. Poza tym wspiera osoby potrzebujące poprzez dofinansowanie wyżywienia.

Wcześniej wszelkie działania sfinansowane były ze środków otrzymanych od sponsorów, z darowizn oraz ze składek członkowskich. Obecnie członkowie organizacji pozyskują również środki w ramach różnorakich dotacji (PFRON, FIO, UMWD, UE Gmina Milicz, i.in.).

W 2009 roku Stowarzyszenie pozyskało ze środków UE fundusze na prowadzenie przedszkola, które później zostało przekształcone w Niepubliczne Przedszkole „Świat Malucha”.

Dzięki Stowarzyszeniu dzieci i młodzież z niepełnosprawnością mają możliwość uczestnictwa w szerokim wachlarzu zajęć pozalekcyjnych o charakterze aktywizacyjnym, integracyjnym i terapeutycznym. Poza tym środki pozyskane przez członków pozwoliły znacznie poszerzyć i zintensyfikować gamę form terapeutycznych prowadzonych w SOSW. Milickie Stowarzyszenie „Razem Bliżej” ma swoją siedzibę w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Organizacja liczy obecnie 30 członków, a jej prezesem jest Agnieszka Dwojak. Wśród członków są rodzice i pracownicy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Najnowsze projekty Stowarzyszenia Razem Bliżej

image

Aktywność drewnem pachnąca

Istotą zadania była aktywizacja grupy stu uczniów i absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego poprzez organizację atrakcyjnych form działań ukierunkowanych na pożyteczne cele.
 

image

Dolina Baryczy – piękny kawałek Dolnego Śląska

Zadanie polegało na zorganizowaniu przeglądu muzyczno-plastycznego. Projekt był skierowany do uczniów i przedszkolaków z placówek edukacyjnych i edukacyjno-terapeutycznych oraz opiekuńczo-wychowawczych z powiatu milickiego i ościennych powiatów dolnośląskich.

image

„Most do samodzielności”

Istotą projektu jest prowadzenie szerokiego spektrum działań terapeutycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb odbiorców projektu, czyli dzieci, młodzieży i osób dorosłych z różnym stopniem i rodzajem niepełnosprawności.
 

Szybki kontakt

Jesteśmy codziennie do Twojej dyspozycji. Zadaj nam pytanie, wyślij wiadomość, postaramy się jak najszybciej odpowiedzieć.

Armii Krajowej 2, 56-300, Milicz

soswmilicz@o2.pl

71 384 07 45