fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Okno na Światimage

„Okno na Świat” (Samorząd Województwa Dolnośląskiego )

Istotą zadania było stworzenie strony internetowej. Prace obejmowały zaprojektowanie graficzne, opracowanie tekstu podstawowego (opis wnioskodawcy, placówek, które prowadzi, kadry terapeutyczno-edukacyjnej, administracyjnej i technicznej, klas, zespołów klasowych i grup przedszkolnych oraz bazy lokalowo-infrastrukturalnej) i stosownych zdjęć, wykup domeny, zamieszczanie na stronie opracowanych treści i prowadzenie strony. Poza tym przeprowadzono szkolenie dotyczące prowadzenia strony, dla pracowników, którzy będą ją prowadzić. Strona służy członkom Milickiego Stowarzyszenia „Razem Bliżej” prowadzącemu statutową działalność na rzecz wspierania i aktywizacji osób z niepełnosprawnością, oraz uczniom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i rodzicom podopiecznych Niepublicznego Przedszkola „Świat Malucha”. Poza tym będzie swoistym drogowskazem dla osób potrzebujących wsparcia, jak ów wsparcie otrzymać w placówkach prowadzonych przez wnioskodawcę. Konieczność posiadania oficjalnej strony internetowej wynika ze specyfiki działalności Stowarzyszenia, które zajmuje się pozyskiwaniem środków finansowych na działalność statutową, korzystając z różnych źródeł (dotacje samorządowe gminne i powiatowe, granty, środki z Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, i. in.). Strona internetowa uwiarygodnia organizację, ponieważ daje możliwość sprawdzenia i śledzenia na bieżąco podejmowanych działań, co dla jednostek dotujących jest bardzo istotne. Poza tym, co równie ważne z punktu widzenia dotujących, daje możliwość promocji działań na rzecz osób z niepełnosprawnością, przełamywania niekorzystnych stereotypów dotyczących tejże grupy społecznej, oraz umożliwia promowanie realizowanych działań i źródeł ich finansowania. Na dzień dzisiejszy wnioskodawca obejmuje wsparciem ok. 130 osób korzystających z placówek, które prowadzi, oraz grupę blisko 30 absolwentów SOS-W. Warto zaznaczyć, iż w tworzenie angażowani są uczniowie SOS-W, którzy w miarę indywidualnych możliwości będą współtworzyć bieżące teksty i bazę fotograficzną. Dzięki temu strona stanie się więc w pewnym sensie również narzędziem terapeutyczno-wychowawczym.

Zadanie zrealizowano ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego

  • PFRON
  • Samorząd Województwa Dolnośląskiego
  • Dolny Śląsk Nie Ma Barier


Szybki kontakt

Jesteśmy codziennie do Twojej dyspozycji. Zadaj nam pytanie, wyślij wiadomość, postaramy się jak najszybciej odpowiedzieć.

Armii Krajowej 2, 56-300, Milicz

soswmilicz@o2.pl

71 384 07 45