fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image

„Mieszkańcy” (Samorząd Województwa Dolnośląskiego)

Projekt skierowany był do grupy 19 uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. 4 z nich to osoby ze sprzężonymi rodzajami niepełnosprawności w wieku od 16 do 25 roku życia. 15 zaś to młodzież w wieku do 16 roku życia z różnym stopniem i rodzajem niepełnosprawności, wymagająca działań usamodzielniająco-uspołeczniających. Beneficjenci to mieszkańcy powiatów milickiego oraz trzebnickiego. W tym gronie znalazły się osoby z upośledzeniem ruchowym, umysłowym oraz ze sprzężeniami funkcjonujące na różnym poziomie. Były też osoby pochodzące z rodzin ubogich, niezaradnych życiowo, zmarginalizowanych i patologicznych. Projekt realizowany był w internacie SOSW, który w weekendy nie jest wykorzystywany. Internat zaopatrzony jest w infrastrukturę sanitarną, pokoje mieszkalne, świetlice, kuchnię, szatnię, itp.,). Projekt realizowała doświadczona, wykwalifikowana kadra SOSW (5 asystentów/terapeutów, oraz wolontariacko koordynator i obsługa księgowa).

Zadanie zrealizowano ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego

  • PFRON
  • Samorząd Województwa Dolnośląskiego
  • Dolny Śląsk Nie Ma Barier


Szybki kontakt

Jesteśmy codziennie do Twojej dyspozycji. Zadaj nam pytanie, wyślij wiadomość, postaramy się jak najszybciej odpowiedzieć.

Armii Krajowej 2, 56-300, Milicz

soswmilicz@o2.pl

71 384 07 45