fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar




Most do samodzielności 2



image

„Most do samodzielności 2” dofinansowany ze środków PFRON

Projekt jest poszerzoną kontynuacją przedsięwzięcia np. „Most do samodzielności” realizowanego w latach 2017-2018.
Jego istotą jest prowadzenie szerokiego spektrum działań terapeutycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb odbiorców projektu, czyli dzieci, młodzieży i osób dorosłych z różnym stopniem i rodzajem niepełnosprawności. Działania terapeutyczne mają doprowadzić do uzyskania maksymalnej samodzielności w stopniu dostępnym indywidualnie dla każdego z beneficjentów. Wszystkie formy terapii prowadzone są w sposób fachowy, metodyczny i kompleksowy przez grupę wykwalifikowanych i doświadczonych terapeutów specjalizujących się w różnych formach terapii.
W ramach projektu odbywają się zajęcia z terapii logopedycznej, dogoterapii, hipoterapii, terapii metodą Integracji Sensorycznej, terapii metodą Biofeedback, ergoterapii, gimnastyki korekcyjnej, stymulacji społecznej sfery rozwoju z elementami socjoterapii, mieszkalnictwa treningowego, a także, co jest nowością w stosunku do pierwszej edycji projektu – trening aktywizująco-usamodzielniający przeznaczony dla absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
Poszczególne rodzaje form terapeutycznych przydziela zespół terapeutyczny na podstawie wskazań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, opinii zespołu terapeutycznego, zaleceń lekarskich analizy stanu zdrowia, poziomu funkcjonowania, wieku i potrzeb poszczególnych beneficjentów projektu. Zdecydowana większość form terapeutycznych odbywa się w salach i gabinetach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Miliczu. Poza placówką odbywa się hipoterapia, oraz część zajęć realizowanych w ramach ergoterapii. Na potrzeby mieszkalnictwa treningowego, które ma charakter weekendowy wykorzystywany jest internat funkcjonujący przy placówce w dni powszednie. Projekt skierowany jest do przedszkolaków z Niepublicznego Przedszkola Świat Malucha, uczniów i absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Miliczu oraz członków stowarzyszenia i ich dzieci. Warunkiem uczestnictwa w nim jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Kwota dofinansowania - 596716.40 zł

Czas trwania: 01.04.2020 – 31.03.2021

Zadanie zrealizowano ze środków PFRON

  • PFRON


Szybki kontakt

Jesteśmy codziennie do Twojej dyspozycji. Zadaj nam pytanie, wyślij wiadomość, postaramy się jak najszybciej odpowiedzieć.

Armii Krajowej 2, 56-300, Milicz

soswmilicz@o2.pl

71 384 07 45