fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
 • SOSW Milicz ul. Waresiaka
  Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Miliczu
  Wyjatkowa szkoła dla wyjatkowych uczniów
 • Osiągnięcia motywują
  "Okno na świat"
  Strona powstała dzięki dofinansowaniu
  ze środków Samorządu Województawa Dolnośląskiego
  image
 • Moc atrakcji
  Razem weselej
  Wspólnie przełamujemy bariery,
  razem osiągamy więcej
 • W klasie jest fajnie
  Nauka z przyjemnością
  To najlepszy sposób
  zdobywania wiedzy

Skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego

Szkoła
Podstawowa

Dwa etapy edukacyjne, pierwszy etap - klasy I-III, drugi etap - klasy IV-VIII dla dzieci z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym

Wygaszane
Gimnazjum

Dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym


Branżowa Szkoła
I Stopnia

Kształci młodzież z niepełnosprawnością w stopniu lekkim. Jest to szkoła wielozawodowa. Nauka wybranego zawodu trwa 3 lata.

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy

Szkoła przysposabiająca do pracy ponadpodstawowa/ ponadgimnazjalna z 3 letnim cyklem kształcenia. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym


Zajęcia

Zajęcia rewalidacyjno-wyrównawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim od 3-25 roku życia.


Internat

Uczniowie mają do dyspozycji świetlice do nauki, sypialnie, pracownię komputerową, pracownię gospodarstwa domowego, stołówkę.

Potrzebujesz więcej informacji?

Zobacz jak do nas trafić lub jak się z nami skontaktować.

Kontakt

Przedszkole Niepubliczne Świat Malucha

Przedszkole Niepubliczne „Świat Malucha” prowadzone jest przez Milickie Stowarzyszenie "Razem Bliżej". Przedszkole ruszyło „pełną parą” w roku 2011 (wcześniej funkcjonowaliśmy jako Punkt Przedszkolny współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).

Placówka liczy 4 oddziały – grupy przedszkolne nie są zbyt liczne (maksymalnie 18 osób), aby zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki do wszechstronnego rozwoju.

Dla nas każde dziecko jest niepowtarzalnym skarbem, od którego możemy się wiele nauczyć i który nadaje sens naszej pracy.


image
I

Grupa I

 • Rocznik 2011
image
II

Grupa II

 • Rocznik 2012
image
III

Grupa III

 • Rocznik 2013
image
IV

Grupa IV

 • Rocznik 2014

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Miliczu

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy jest placówką publiczną prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Miliczu. Zajmuje się kształceniem, wychowaniem i opieką dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim.
Wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym, a w szczególności mając na uwadze dbałość o wieloaspektowy, ciągły i optymalny rozwój dzieci placówka wprowadziła zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Ośrodek zajmuje się poprawą rozwoju psychoruchowego dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz wielorakimi sprzężeniami, kształtowaniem umiejętności komunikacyjnych werbalnych i niewerbalnych, poprawą funkcji poznawczych, wspomaganiem rozwoju osobowości. Ośrodek prowadzi zajęcia pozwalające wyrównać szanse edukacyjne dzieci i młodzieży tak aby zmniejszać dysproporcje w ich osiągnięciach edukacyjnych, a także umożliwia zdobywanie przez wychowanków maksymalnej niezależności życiowej. Ośrodek dba i wspomaga rodziców dzieci niepełnosprawnych , organizując grupy wsparcia dla nich , jak również wiele akcji i szkoleń i spotkań z różnymi specjalistami.
Wszystkie działania prowadzone przez placówkę, skupiają się na indywidualizacji wszystkich procesów edukacyjno-wychowawczych i terapeutycznych w odniesieniu do wychowanka.
Bogate doświadczenie placówki, ukierunkowane na pracę z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami pozwala na wzbogacanie oferty dla społeczności lokalnej m.in. , w zakresie wczesnego wspomagania .
Trochę fatków

Jakiś tekst niekoniecznie poważny, na luzie

45
Lat razem
120
Nowych ucznów rocznie
50
Przedszkolaków
100
Procent pasji

Najnowsze projekty Stowarzyszenia Razem Bliżej

image

Aktywność drewnem pachnąca

Istotą zadania była aktywizacja grupy stu uczniów i absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego poprzez organizację atrakcyjnych form działań ukierunkowanych na pożyteczne cele.

image

Most do samodzielności

Prowadzenie szerokiego spektrum działań terapeutycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb odbiorców projektu, czyli dzieci, młodzieży i osób dorosłych z różnym stopniem i rodzajem niepełnosprawności.

image

Aktywność w czterech aktach

Projekt czterech imprez aktywizujących 150 osób z różnym stopniem i rodzajem niepełnosprawności na kilku płaszczyznach życia społecznego (sportowa, rekreacyjno-turystyczna, edukacyjno-ekologiczna, kulturalna).

Szybki kontakt

Jesteśmy codziennie do Twojej dyspozycji. Zadaj nam pytanie, wyślij wiadomość, postaramy się jak najszybciej odpowiedzieć.

Armii Krajowej 2, 56-300, Milicz

soswmilicz@o2.pl

71 384 07 45