fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
 • SOSW Milicz ul. Waresiaka
  Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Miliczu
  Wyjatkowa szkoła dla wyjatkowych uczniów
 • SOSW Milicz ul. Waresiaka
  Dziennik elektroniczny
  Naciśnij przycisk aby przenieść się na stronę logowania
  image
 • Osiągnięcia motywują
  "Okno na świat"
  Strona powstała dzięki dofinansowaniu
  ze środków Samorządu Województawa Dolnośląskiego
  image
 • Moc atrakcji
  Razem weselej
  Wspólnie przełamujemy bariery,
  razem osiągamy więcej
 • W klasie jest fajnie
  Nauka z przyjemnością
  To najlepszy sposób
  zdobywania wiedzy

Skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego

Szkoła
Podstawowa

Dwa etapy edukacyjne, pierwszy etap - klasy I-III, drugi etap - klasy IV-VIII dla dzieci z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym


Branżowa Szkoła
I Stopnia

Kształci młodzież z niepełnosprawnością w stopniu lekkim. Jest to szkoła wielozawodowa. Nauka wybranego zawodu trwa 3 lata.

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy

Szkoła przysposabiająca do pracy ponadpodstawowa/ ponadgimnazjalna z 3 letnim cyklem kształcenia. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym


Zajęcia

Zajęcia rewalidacyjno-wyrównawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim od 3-25 roku życia.


Internat

Uczniowie mają do dyspozycji świetlice do nauki, sypialnie, pracownię komputerową, pracownię gospodarstwa domowego, stołówkę.

Potrzebujesz więcej informacji?

Zobacz jak do nas trafić lub jak się z nami skontaktować.

Kontakt

Przedszkole Niepubliczne Świat Malucha

Przedszkole Niepubliczne „Świat Malucha” prowadzone jest przez Milickie Stowarzyszenie "Razem Bliżej". Przedszkole ruszyło „pełną parą” w roku 2011 (wcześniej funkcjonowaliśmy jako Punkt Przedszkolny współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).

Placówka liczy 4 oddziały – grupy przedszkolne nie są zbyt liczne (maksymalnie 18 osób), aby zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki do wszechstronnego rozwoju.

Dla nas każde dziecko jest niepowtarzalnym skarbem, od którego możemy się wiele nauczyć i który nadaje sens naszej pracy.


image
I

Grupa I

 • Rocznik 2011
image
II

Grupa II

 • Rocznik 2012
image
III

Grupa III

 • Rocznik 2013
image
IV

Grupa IV

 • Rocznik 2014

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Miliczu

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy jest placówką publiczną prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Miliczu. Zajmuje się kształceniem, wychowaniem i opieką dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim.
Wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym, a w szczególności mając na uwadze dbałość o wieloaspektowy, ciągły i optymalny rozwój dzieci placówka wprowadziła zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Ośrodek zajmuje się poprawą rozwoju psychoruchowego dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz wielorakimi sprzężeniami, kształtowaniem umiejętności komunikacyjnych werbalnych i niewerbalnych, poprawą funkcji poznawczych, wspomaganiem rozwoju osobowości. Ośrodek prowadzi zajęcia pozwalające wyrównać szanse edukacyjne dzieci i młodzieży tak aby zmniejszać dysproporcje w ich osiągnięciach edukacyjnych, a także umożliwia zdobywanie przez wychowanków maksymalnej niezależności życiowej. Ośrodek dba i wspomaga rodziców dzieci niepełnosprawnych , organizując grupy wsparcia dla nich , jak również wiele akcji i szkoleń i spotkań z różnymi specjalistami.
Wszystkie działania prowadzone przez placówkę, skupiają się na indywidualizacji wszystkich procesów edukacyjno-wychowawczych i terapeutycznych w odniesieniu do wychowanka.
Bogate doświadczenie placówki, ukierunkowane na pracę z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami pozwala na wzbogacanie oferty dla społeczności lokalnej m.in. , w zakresie wczesnego wspomagania .
Trochę fatków

Jakiś tekst niekoniecznie poważny, na luzie

45
Lat razem
120
Nowych ucznów rocznie
50
Przedszkolaków
100
Procent pasji

Najnowsze projekty Stowarzyszenia Razem Bliżej

image

„Strefa dobrych zmysłów"

Istotą projektu jest poszerzenie oferty terapeutycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o tzw. terapię wielozmysłową polegającą na stymulacji odbioru i przetwarzania właściwie wszystkich zmysłów, którymi dysponuje człowiek.

image

„Dobry start do samodzielnego życia"

Istotą przedsięwzięcia jest prowadzenie działań usamodzielniających, uspołeczniających i terapeutycznych skierowanych do uczniów i absolwentami SOSW, poprzez prowadzenie tzw. mieszkalnictwa treningowego.

image

„Sport wart zachodu"

Istotą przedsięwzięcia było zapewnienie uczniom i absolwentom Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego w Miliczu i przedstawicielom innych placówek edukacyjnych gminy Milicz udziału w zorganizowanych zajęciach sportowo-rekreacyjnych.

Szybki kontakt

Jesteśmy codziennie do Twojej dyspozycji. Zadaj nam pytanie, wyślij wiadomość, postaramy się jak najszybciej odpowiedzieć.

Armii Krajowej 2, 56-300, Milicz

soswmilicz@o2.pl

71 384 07 45